tamin
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

آزمون نیروی فنی در استان آذربایجان شرقی(مدیریت درمان)1403

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تحت پوشش مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی به صورت قراردادی )تابع مقررات قانون کار(، از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط ذیل میتوانند به منظور انجام کار در واحد فنی و تاسیسات مراکز مندرج در این دفترچه به درخواست مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی از تاریخ 1403/04/04 لغایت 1402/04/25 به سامانه شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی www.tamin-eng.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند .

برای ثبت نام کلیک کنید.

 

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبداله زاده - خیابان شهرستمی - پلاک 28

تلفن: 11 67 99 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 42 53 95 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1415633541