tamin
  • BMS
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

نتایج آزمون استان آذربایجان شرقی

نتایچ پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نیروی فنی در مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی به شرح زیر می باشد .

1- محمد رضا حمدالله نژاد

2- ناصر کاظم زاده

3- بهنام شکیب

4- محمد پیرورام

5- حسین نظری

6- بهروز رستم پور

7- میثم زبانی چوان

8- احسان رونده

9- مهدی احمد وند شاد آبادی

10- احد آبادی

11- حمید نیکبخت ثمر خزان

12- رضا قاسم زاده

13- حسین مشهدی

14- میررضا هاشمی

15- رضا مهدی پور

16- عطا رستم پور فتحی

17- سحاد نهندی بهروز

18- مهدی ابراهیمی

19- افشین سپهبد

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبداله زاده - خیابان شهرستمی - پلاک 28

تلفن: 11 67 99 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 42 53 95 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1415633541