tamin
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

رختشویخانه

هدف از ایجاد واحد لندری در بیمارستان شستشو و ضد‌عفونی خشک کردن و اتوکشی صحیح البسه، ملحفه‌ها، رو‌تختی‌‌، روبالشی‌، پتو‌‌، پرده، گان و شان‌های اتاق عمل می باشد که با توجه به اهمیت این بخش در عملکرد بیمارستان و رضایت‌مندی بیماران و کنترل عفونت‌های بیمارستانی، ساخت فضای فیزیکی استاندارد و رعایت تمام اصول بهداشتی توسط کارکنان بخش لندی و تظارت دقیق بر عملکرد آنها در راس اهداف لندری می‌‌باشد.

رختشویخانه از بخش‌های مهمبیمارستان بوده که از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. در اهمیت واحد واحد رختشویخانه همین بس که توصیه می شود در هنگام بازدید از بیمارستان ابتدا به بخش اورژانس و در دومین مرحله به سراغ رخشویخانه رفته و در نهایت به مراکز استریلیزاسیون، اتاق عمل و CCU  ،  ICU بروید عدم رعایت موازین بهداشتی در رخشویخانه یکی از نگرانی های عمده در بیمارستان‌ها است.

محیط  رخشویخانه

محیط رختشویخانه باید از نور، تهویه و فضای کافی برخوردار باشد. تفکیک البسه آلوده، شستشو با ماشین لباسشویی مناسب و ضدعفونی و خشک کردن به روش مناسب انجام شود. کف و دیوارها قابل شستشو و از سیستم مناسب جمع آوری فاضلاب برخوردار باشد.

مشخصات فیزیکی استاندارد در رختشویخانه

فضای رختشویخانه باید از نظر طراحی، تجهیزات و سیستم تهویه به گونه ای باشد تا از مخلوط شدن هوای تمیز با آلوده جلوگیری شود.

برای اینکه مناطق تمیز و کثیف عملا از یکدیگر مجزا شوند می توان از سیستم فشار منفی در ناحیه آلوده و انتقال جریان هوای مثبت از ناحیه تمیز به سمت منطقه آلوده و یا از دیوار مخصوصی استفاده نمود.

در محل جمع آوری، دریافت و نگهداری رخت کثیف و یا تمیز باید امکانات شستشوی دست‌ها فراهم باشد.

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبداله زاده - خیابان شهرستمی - پلاک 28

تلفن: 11 67 99 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 42 53 95 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1415633541