tamin
 • BMS
 • نگهداری و تعمییرات (نت)
 • Boiler
 • Industrial kitchen

سردخانه

سردخانه ها مكان ها يا اتاقك هاي ساكن يا سياري براي نگهداري مواد غذايي هستند كه مكانيزم آن ها مشابه يخچال مي باشد و موجب برودت هوا مي شوند.

مكانيزم سردخانه، بطور كلي تشكيل شده است از موتور، كمپرسور، كندانسور، ذخيرۀ ازت، شير انبساط، اوپراتور، دمنده (فن) و لوله هاي ارتباطي.

موتور محرك كمپرسور سردخانه مي باشد و انرژي آن را تأمين مي كند كه معمولاً برقي است.

كمپرسور وظيفۀ متراكم نمودن گاز را دارد كه به اين ترتيب بيشترين فشار را در گاز ايجاد كرده كه منجر به بالا رفتن حرارت گاز مي شود.

كندانسور وظيفۀ خنك نمودن گاز حاصل از كمپرسور را برعهده دارد.

ماده اي كه در سيستم گردش مي كند و هادي گرماي مواد داخل سردخانه به كندانسور و ايجاد خنكي در آن است؛ مي تواند گاز ازت يا فرئون باشد. با وجود اينكه از گاز ازت در سيستم هاي قديمي استفاده مي شد اما امروزه بيشتر از گاز فرئون استفاده مي شود كه دچار مشكلات مخرب زيست محيطي مخصوصاً سوراخ شدن لايۀ ازن مي باشد. البته گاز موجود در سيستم خنك كاري اين سردخانه گاز ازت است. كه اين گاز تا 20 سال بخوبي از پس مسئوليت خود بر مي آيد.

اوپراتور ها خنك كننده هاي داخل اتاقك هاي سردخانه هستند كه گاز سرد حاصل از كندانسور و شير انبساط را در محيط بستۀ داخل شبكه هاي خود، وارد اتاقك نموده و اين سرما توسط دمند ها در محيط اتاقك پخش مي شود.

لوله هاي ارتباطي هم وظيفۀ انتقال گاز سردخانه به بخش هاي مختلف سيستم خنك كاري را بر عهده دارند.

انواع سردخانه

سردخانۀ گمركي: از اين گونه سردخانه ها براي نگهداري موقت محصولات و مواد غذايي استفاده مي شود.

سردخانۀ ذخيره اي:

اين گونه سردخانه ها مخصوص نگهداري مواد غذايي است كه دولت براي شكستن قيمت هاي بازار يا اعمال سياست هاي ديگر از آن استفاده مي كند و بطور كل، براي نگهداري مواد غذايي اي كه مالكيت آن ها متعلق به دولت است، استفاده مي شود.

سردخانۀ كوچك:

اين سردخانه ها، كارخانه هاي كوچك يخ سازي هستند و براي توليد يخ از آن ها استفاده مي شود.

سردخانۀ عمومي:

در اينگونه سردخانه، مردم، توليد كنندگان و متصديان بخش خصوصي، مواد غذايي توليدي خود يا موادي كه در فصول ارزاني خريداري نموده اند را نگهداري مي كنند و بدين ترتيب سود عظيمي را شامل خود كرده و از دور ريز محصول تا حدي جلوگيري مي كنند. بطوريكه به ازاي هر كيلوگرم محصولي از قبيل سيب به ازاي هر 6 ماه، 440 ريال از مشتري دريافت مي شود؛ درحاليكه ممكن است اين محصول از شهريور ماه (= فصل برداشت محصول = فصل ارزاني محصول) تا اسفند ماه (= بازار عيد) به ازاي هر كيلوگرم از اين محصول هزاران ريال افزايش قيمت پيدا كند.

ساختمان سردخانه

اولين قسمتي كه بمحض ورود به محوطۀ سردخانه با آن روبرو مي شويم اتاقك نگهباني است كه وظيفۀ اين بخش ايجاد امنيت براي محيط سردخانه مي باشد. سپس با محوطۀ سردخانه مواجه مي شويم كه محل بارگيري، تخليۀ بار، پاركينگ خودروها و ... مي باشد در داخل محوطه ساختمان سوله مانند نسبتاً عظيمي در مقابل ما قرار مي گيرد كه بخش جلويي آن كه حدود 1 تا 1.2 متر از سطح زمين ارتفاع دارد و فقط داراي سقف بوده و محل ورود به ساختمان اصلي سردخانه است و اين بخش از سردخانه سكو نام دارد كه محل انتقال بار به سردخانه است.

ساختمان اصلي سردخانه، كه تشكيل شده است از سالن نگهداري 0+ درجۀ سانتيگراد (سمت راست راهرو) و سالن نگهداري 0- درجۀ سانتيگراد (سمت چپ راهرو)؛ با يك آماده گاه آغاز مي شود كه محلي است كه دمايي بيشتر از اتاقك هاي داخل سالن ها و كمتر از محصول دارد و براي مواردي از قبيل ميوه جات است. چراكه اگر با دماي طبيعي خود (30+ درجۀ سانتيگراد) وارد اتاقك سردخانه شوند، شروع به تعرق مي كنند كه بهترين محيط براي كشت و ازدياد كپك ها و قارچ ها را فراهم مي آورد و منجر به از بين رفتن محصول مي شود. لذا اين محصولات براي مدت معيني در اين آماده گاه باقي مي مانند تا به حد دمايي مطلوب برسند.

در سمت راست سردخانه و قبل از شروع سالن بالاي صفر درجۀ سانتيگراد، اتاقكي بنام تونل انجماد وجود دارد كه دمايي معادل 35- درجۀ سانتيگراد دارد و براي انجماد پياز و سيري كه مورد استفادۀ كارخانجات كالباس سازي است؛ بكار مي رود. اين دماي پايين موجب از بين رفتن لايه هاي نازكي كه بين لايه هاي گوشتي (فلس هاي) پياز قرار دارند، مي شود كه بر بازار پسندي كالباس حاصله، مي افزايد.

هر سالن اين سردخانه داراي ده (10) اتاق است كه هركدام حداكثر ظرفيت خنك نمودن 500 تن محصول را دارد و 360 = 18×20 متر مربع مساحت و 6 متر ارتفاع دارد (البته اين اندازه ها از سردخانه اي به سردخانۀ ديگري متفاوت است). هر اتاقك بطور مستقل داراي دماي خاصي است كه براي نگهداري محصول موجود در آن لازم است، مي باشد و از اتاقك مجاور، راهرو و محيط ايزوله مي شود. اين ايزولاسيون از اين قرار است كه كف چيني آن از پي، داراي ساختار خاصِ گربه رو، قلوه سنگ، ايزولاسيون، قيرگوني، آجرچيني و عايق حرارتي مي باشد كه هرگونه تبادل حرارتي با كف را از بين مي برد و در عين حال، كف سردخانه حدود 1 تا 1.2 متر از سطح زمين بالاتر است.

ديوارهاي داخلي سردخانه از دو جدارۀ فلزي در دو طرف ديواره تشكيل شده است (كه اين دو جداره 20 تا 25 سانتيمتر از هم فاصله دارند.) و عايق تزريقي كه (بصورت مايع) در بين اين دوجداره ريخته شده (و سپس (بطوريكه هيچ گونه منغذي باقي نگذارد؛) سخت شده است)؛ تشكيل مي يابد. سقف هم به همين ترتيب ايزوله مي شود و در ها هم، مانند ديوارها و از همان جنس ايزوله مي شوند.

هر اتاقك بطور مستقلي داراي سيستم كنترل دما مي باشد؛ بطوريكه دما همواره در مقدار مشخصي ثابت مي شود. بدين ترتيب كه نيتروژن كه داراي نقطه جوش 196- درجۀ سانتيگراد است از بين شبكه هايي حركت مي كند و سرماي آن توسط دمنده وارد محيط مي شود (اوپراتور) و نيتروژن كه گرماي اتاقك را گرفته به اتاق كنترل برگشت داده مي شود (با لوله هاي قرمز رنگ) و پس از خنك شدن با لوله هاي آبي رنگ مجدداً بين اوپراتورها تقسيم مي شود. در عين حال سيستم ديگري نيز براي تعيين رطوبت وجود دارد. بدين ترتيب كه براي نگهداري محصولات باغي، رطوبت خاصي مطلوب است تا از چروك شدن ميوه جلوگيري كند. بمحض اينكه رطوبت از حد مورد نظر و تعيين شده براي سنسور كمتر باشد، اين سنسورها كه رطوبت را اندازه مي گيرند بطور خودكار، لوله هاي بخار آبي كه در تمامي محيط اتاقك وجود دارد و داراي نازل هايي براي پخش بخار آب مي باشد را فعال مي سازند.

دماي اتاقك ها هم در درجۀ معيني گذاشته شده و در همان دما تثبيت مي شود بطوريكه با افزايش دما، سنسورهاي دمايي دستور به فعال شدن دمنده ها مي دهند.

در عين حال بعلت وجود بخارات آب در داخل سردخانه؛ بر روي شبكه هاي اوپراتور برفك مي نشيند كه اين برفك توسط المنت هايي آب شده و مي ريزد تا از ايجاد عايقي كه برفك بين اوپراتور و محيط ايجاد مي كند كه موجب افزايش مصرف انرژي و هزينه مي شود، جلوگيري نمايد.

تأمین تجهیزات

چشم انداز شرکت

 مهمترین مأموریت­‌های شرکت مهندسی و تأسیسات انرژی تأمین بشرح ذیل می‌­باشد:

 • سرآمد و افتخارآفرین در حوزۀ تأسیسات و صنایع وابسته به آن و پیشتاز در ارائه خدمات تخصصی با برند معتبر در سازمان تأمین اجتماعی و کشور.

  

ارزش­‌های شرکت

ارزش‌­های شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین بر اساس الزامات قانونی، قوانین و مقررات موضوعه، اولویت­‌های سازمان تأمین اجتماعی، اهداف هلدینگ (شرکت سرمایه­‌گذاری خانه­‌سازی ایران) و ظرفیت­‌های خویش بشرح ذیل می‌باشد:

 • تقویت باور ملی و شکوفائی خلاقیت و اندیشه برتر.
 • دارای حداکثر کارائی در حوزۀ مأموریت‌های محوله.
 • پویا در مسیر بومی­‌سازی تکنولوژی.
 • خلاق در راستای توسعه پایدار و صنعت سبز.
 • پیشتاز در محدودیت­‌زدائی و توسعه عدالت توزیعی.
 • الگو در شفافیت رفتاری، فرهنگ سازمانی و حرفه­ای.
 • ترویج‌­کننده دانش و فن­‌آوری کاربردی، امانت­‌داری، خرد جمعی و کار تیمی.

سوابق شرکت

 

سوابق قراردادهاي نگهداري و تعميرات مراکز

 • ليست قراردادهاي اجراء شده در زمين? نگهداري و تعميرات مراکز درماني و به تفکيک سال (به ترتيب حروف الفبا) از سال 87 به بعد به شرح ذيل مي‌باشد:

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1387

رديف

استان

شهر

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد نفرات

1

آذربايجان شرقي

تبريز

بيمارستان تامين اجتماعي 29 بهمن تبريز

1

10

2

بيمارستان تامين اجتماعي عالي نسب تبريز

1

20

3

ساختمان اداره کل و شعبه 4 و مجتمع رفاهي تبريز

1

3

4

آذربايجان غربي

اروميه

بيمارستان تامين اجتماعي امام رضا(ع)اروميه

1

16

5

اردبيل

اردبيل

بيمارستان تامين اجتماعي سبلان

1

12

6

پارس آباد

بيمارستان ارس پارس آباد

1

7

7

اصفهان

اصفهان

بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان ودرمانگاههاي تابعه

4

21

8

بيمارستان دكتر غرضي اصفهان

1

16

9

خميني شهر

درمانگاه تامين اجتماعي خميني شهر

1

5

10

نجف آباد

بيمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

1

14

11

ايلام

ايلام

دي کلينيک تامين اجتماعي ايلام

1

6

12

تهران

تهران

اداره کل تامين اجتماعي استان تهران و شعبات مربوطه

32

33

13

اداره كل درمان استان تهران

1

5

14

بيمارستان دکترشريعت رضوي

1

10

15

بيمارستان دکترفياض بخش

1

24

16

بيمارستان دکترلبافي نژاد

1

20

17

بيمارستان دکترلواساني

1

26

18

بيمارستان شهيد دکترمعيري

1

7

19

بيمارستان و زايشگاه مريم

1

6

20

بيمارستان هدايت

1

7

21

پلي کلينيک   لبافي نژاد تهران

1

6

 

          

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1387 (ادامه)

رديف

استان

شهر

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد نفرات

22

تهران

تهران

دي كلينيك ابوريحان

1

4

23

دي كلينيك شهيد سليماني

1

4

24

ساختمان شماره 2تامين اجتماعي تهران

1

4

25

سازمان مركزي و ساختمانهاي تابعه

24

21

26

مجتمع فرهنگي ورزشي نگين غرب تهران

1

9

27

ساختمان شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران (بهرامي)

1

4

28

انبار سعيدآباد (شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران)

1

1

29

مركزاداري درماني بعثت

1

3

30

شهريار

بيمارستان تامين اجتماعي شهريار

1

12

31

کرج

بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج

1

20

32

بيمارستان تامين اجتماعي حسينيه ارشاد كرج

1

10

33

ورامين

بيمارستان 15خرداد ورامين و درمانگاههاي تابعه

4

19

34

اسلام شهر

بيمارستان امام رضا (ع) اسلام شهر و پلي كلينيك شهيد مفتح ودرمانگاه نسيم شهر

3

15

35

هشتگرد

بيمارستان زايشگاه و دي كلينيك هشتگرد

1

6

36

چهارمحال و بختياري

شهرکرد

بيمارستان امام علي شهركرد

1

17

؟؟؟ 

37

خوزستان

مسجد سليمان

بيمارستان شفاء مسجد سليمان

1

6

38

آبادان

بيمارستان 17 شهريور آبادان

1

9

39

دي كلينيك 8 شهريور آبادان

1

4

40

اهواز

بيمارستان اميرالمؤمنين (ع)اهواز

1

17

41

بهبهان

بيمارستان تامين اجتماعي بهبهان

1

9

42

خرمشهر

پلي كلينيك سوم خرداد خرمشهر

1

6

43

شوشتر

بيمارستان تامين اجتماعي شوشتر

1

5

44

زنجان

ابهر

بيمارستان اميد ابهر

1

9

45

زنجان

بيمارستان امام حسين زنجان

1

10

46

سمنان

سمنان

بيمارستان شفاء سمنان

1

12

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1387 (ادامه)

رديف

استان

شهر

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد نفرات

47

سيستان و بلوچستان

زاهدان

بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان

1

16

48

ساختمان اداره کل تامين اجتماعي و شعب زاهدان

3

2

49

ساختمان مديريت درمان زاهدان

1

3

50

فارس

شيراز

بيمارستان دکترشهيد بهشتي شيراز

1

13

51

پلي کلينيک حافظ شيراز

1

4

52

قزوين

تاکستان

بيمارستان تامين اجتماعي تاكستان

1

9

53

قزوين

بيمارستان تامين اجتماعي رازي قزوين

1

16

54

قم

قم

دي كلينيك تامين اجتماعي قم

1

6

55

کردستان

سقز

بيمارستان تامين اجتماعي سقز

1

7

56

سنندج

بيمارستان تامين اجتماعي سنندج

1

12

57

کرمان

سيرجان

بيمارستان دكترغرضي سيرجان

1

12

58

درمانگاه دکترصادقي و مهمانسرا و منازل مسکوني سيرجان

2

2

59

کرمان

بيمارستان آيت ا... كاشاني كرمان

1

15

60

بيمارستان تامين اجتماعي زرند كرمان

1

12

61

کرمانشاه

کرمانشاه

بيمارستان حضرت معصومه(س) كرمانشاه

1

10

62

بيمارستان شهداء كرمانشاه

1

10

63

مركز آموزشي درماني 515 تختخوابي امام رضا (ع) کرمانشاه

1

24

64

گلستان

گرگان

بيمارستان حكيم جرجاني گرگان

1

9

65

گنبد

بيمارستان خاتم الانبياء (ص)گنبد

1

15

66

گيلان

رشت

بيمارستان حضرت رسول (ص) رشت و انباردارويي مديريت درمان

1

15

67

ساختمان اسنادپزشكي و مديريت درمان رشت

1

2

68

لرستان

بروجرد

بيمارستان کوثربروجرد

1

7

69

خرم آباد

بيمارستان تامين اجتماعي خرم آباد

1

16

70

دورود

بيمارستان نرگس دورود

1

7

  

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1387 (ادامه)

رديف

استان

شهر

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد نفرات

71

مازندران

بابلسر

بيمارستان شفاء بابلسر

1

7

72

چالوس

بيمارستان رازي چالوس

1

7

73

ساري

بيمارستان حكمت ساري

1

7

74

قائمشهر

بيمارستان وليعصر (عج) قائم شهر

1

16

75

درمانگاه تخصصي وليعصر(عج) و شعبه واحديان قائمشهر

1

3

76

ساختمان مديريت درمان مازندران ودرمانگاه شهيدرجايي،كمسيون پزشكي و مهمانسرا

4

2

77

نکاء

بيمارستان بوعلي نكاء

1

6

78

مرکزي

اراک

بيمارستان امام خميني اراك

1

12

79

شازند

بيمارستان شازند اراك

1

9

80

ساوه

بيمارستان شهيد چمران ساوه

1

9

81

اراک

کلينيک ابن سينا

1

2

82

هرمزگان

بندرعباس

بيمارستان خليج فارس بندرعباس

1

16

83

همدان

ملاير

بيمارستان غرضي ملاير

1

13

84

همدان

بيمارستان آتيه همدان و ساختمان مديريت درمان

2

17

85

يزد

يزد

بيمارستان شهداي كارگر يزد

1

16

86

درمانگاه اميريزد

1

3

87

مرکز پزشکي هراتي يزد

1

6

جمع کل در سال 1387

156

905

 

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1388

رديف

استان

شهر

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد نفرات

1

تهران

تهران

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان فياض بخش

1

3

2

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه پلي كلينيك سنندج

1

3

3

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه شعبه 2 تأمين اجتماعي رشت

1

3

4

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه پلي كلينيك شهيد رجائي اهواز

1

5

5

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه شعبه 3تأمين اجتماعي شيراز

1

3

6

مجتمع فرهنگي ورزشي نگين غرب تهران

1

9

7

ساختمان شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران (بهرامي)

1

4

8

انبار سعيدآباد (شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران)

1

1

9

ساختمان شماره 2 تأمين اجتماعي تهران

1

4

10

بيمارستان وليعصرتهران ومركزپزشكي هسته اي

1

7

11

شركت ملي گاز ايران

1

14

12

مركزاداري درماني بعثت

1

3

13

اداره كل درمان استان تهران

1

5

14

بيمارستان سينا

1

17

15

کرج

موسسه خدمات درماني البرزكرج

1

20

16

سمنان

سمنان

مركزدرماني فاطميه سمنان

1

2

17

سيستان وبلوچستان

زاهدان

ساختمان مديريت درمان زاهدان

1

4

18

كرمانشاه

کرمانشاه

مركز آموزشي درماني 515 تختخوابي امام رضا (ع) کرمانشاه

1

24

19

كاشان

كاشان

پلي كلينيك تخصصي بوعلي كاشان

1

6

جمع کل

19

137

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1388 (نظارت)

رديف

استان

شهر

طرف قرارداد

تعداد نفرات

1

بوشهر

بوشهر

بيمارستانهاي مهربرازجان و سلمان فارسي بوشهر

2

2

مازندران

بابل

بيمارستان آيت اله روحاني بابل

1

3

زنجان

زنجان

بيمارستان امام حسين (ع) زنجان

1

4

ابهر

بيمارستان اميدابهر

1

جمع کل در سال 1388

5

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1389

رديف

نوع       قرار داد

ماهيت         قرار داد

شهر

طرف قرارداد

تعداد

مراکز

تعداد

نفرات

1

قراردادهاي درون سازماني

تعمير و نگهداري

سنندج

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه پلي كلينيك سنندج

1

3

2

رشت

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه شعبه 2 تأمين اجتماعي رشت

1

3

3

اهواز

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه پلي كلينيك شهيد رجائي اهواز

1

5

4

شيراز

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه شعبه 3تأمين اجتماعي شيراز

1

3

5

کاشان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات تأسيسات پروژه پلي کلينيک تخصصي بوعلي کاشان

1

6

6

اروميه

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات اداره کل تأمين اجتماعي اروميه

1

3

7

کرمان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات اداره کل تأمين اجتماعي کرمان

1

4

8

کرمانشاه

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات اداره کل تأمين اجتماعي کرمانشاه

1

3

9

تهران

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

نگهداري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فياض بخش

1

3

10

قائمشهر

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

بيمارستان قائمشهر

1

8

11

شهريار

انبار سعيدآباد

1

1

 

 

 

تهران

شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران

4

4

12

13

تهران

شرکت خدمات ماشيني تامين (ساختمان شماره 2)

1

4

14

زاهدان

ساختمان مديريت درمان زاهدان

1

4

15

شيراز

اداره کل سازمان تأمين اجتماعي استان فارس

1

9

16

تهران

موسسه فرهنگي ورزشي تأمين (نگين غرب)

1

9

17

اجرايي

کرمانشاه

بيمارستان حضرت معصومه (س) كرمانشاه - سيستم تصفيه خانه فاضلاب

1

0

18

نظارت

بوشهر

بيمارستانهاي مهربرازجان وسلمان فارسي بوشهر

2

1

19

زنجان

بيمارستان امام حسين (ع) زنجان

1

0

20

ابهر

بيمارستان اميدابهر

1

0

21

قراردادهاي برون سازماني

تعمير و نگهداري

تهران

شرکت ملي گازايران

1

15

22

تهران

دانشگاه علم و صنعت ايران(تأسيسات)

1

63

23

تهران

دانشگاه علم و صنعت ايران (برق)

1

10

24

تهران

دانشگاه صنعتي اميرکبير

1

22

25

تهران

دانشگاه علوم پزشکي تهران

1

17

26

تهران

شرکت سهامي برق منطقه اي تهران

1

5

27

تهران

بانک صنعت و معدن

2

21

28

کرج

موسسه خدمات درماني البرز کرج

1

20

29

بابل

بيمارستان آيت اله روحاني بابل

1

18

30

تهران

مرکز تحقيقات مسکن

1

12

جمع کل در سال 1389

35

276

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1390

رديف

نوع قرارداد

ماهيت قرار داد

شهر

طرف قرارداد

تعداد

مراکز

تعداد

نفرات

1

قراردادهاي درون سازماني

تعمير و نگهداري

سنندج

تعميرات تأسيسات پروژه پلي كلينيك سنندج

1

4

2

اهواز

تعميرات تأسيسات پروژه پلي كلينيك شهيد رجائي اهواز

1

5

3

اروميه

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

تعميرات اداره کل تأمين اجتماعي اروميه

1

3

4

کرمان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران،   تعميرات اداره کل تأمين اجتماعي کرمان

1

4

5

کرمانشاه

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران، تعميرات اداره کل تأمين اجتماعي کرمانشاه

1

3

6

تهران

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

نگهداري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فياض بخش

1

3

7

قائمشهر

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران، بيمارستان قائمشهر

1

7

8

شهريار

انبار سعيدآباد

1

1

9

زاهدان

ساختمان مديريت درمان زاهدان

1

4

10

شيراز

اداره کل سازمان تأمين اجتماعي استان فارس و شعبات و شعبه 5 شيراز

1

10

11

زنجان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه تخصصي بيمارستان امام حسين زنجان

1

2

12

هرمزگان

اداره کل ، مديريت درمان و شعبه 2 بندرعباس

3

7

13

ساري

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

شعبه 2 تامين اجتماعي ساري و سورک و بهشهر

3

4

14

آمل

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

پلي کلينيک تخصصي آمل

1

4

15

گرگان

اداره کل تامين اجتماعي استان گلستان

3

4

16

سبزوار

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

پلي کلينيک تخصصي سبزوار

1

4

17

رشت

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه شماره 2 تامين اجتماعي رشت

1

4

18

سنندج

اداره کل تأمين اجتماعي سنندج

1

2

19

ياسوج

بيمارستان تأمين اجتماعي ياسوج

1

5

20

هشتگرد

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

ساختمان جديد دي کلينيک هشتگرد

1

5

21

بندرگز

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران،ساختمان تأمين اجتماعي شعبه بندرگز

1

1

22

آزادشهر

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

ساختمان تأمين اجتماعي شعبه آزادشهر

1

1

23

اراک

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل ، مديريت درمان اراک

1

5

24

نظارت

بوشهر

بيمارستانهاي مهربرازجان وسلمان فارسي بوشهر

2

1

25

زنجان

بيمارستان امام حسين (ع) زنجان

1

0

26

ابهر

بيمارستان اميدابهر

1

0

27

قراردادهاي برون سازماني

تعمير و نگهداري

تهران

دانشگاه علم و صنعت ايران (برق)

1

11

28

تهران

دانشگاه علوم پزشکي تهران

1

29

29

کرج

موسسه خدمات درماني البرز کرج

1

20

30

بابل

بيمارستان آيت اله روحاني بابل

1

18

31

تهران

شرکت ملي گاز ايران (تصفيه فاضلاب)

1

7

32

تهران

شرکت ملي گاز ايران (برق)

1

11

33

تهران

شرکت ملي نفت ايران

3

10

جمع کل در سال 1390

42

199

 

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1391

رديف

نوع

قرار داد

ماهيت

قرار داد

شهر

طرف قرارداد

تعداد

مراکز

تعداد نفرات

1

قراردادهاي درون سازماني

تعمير و نگهداري

سنندج

پلي كلينيك سنندج

1

4

2

اهواز

پلي كلينيك شهيد رجائي اهواز

1

5

3

اروميه

اداره کل تأمين اجتماعي اروميه

1

3

4

کرمان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل تأمين اجتماعي کرمان

1

4

5

کرمانشاه

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل تأمين اجتماعي کرمانشاه

1

3

6

تهران

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

نگهداري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فياض بخش

1

3

7

قائمشهر

بخش جديدالاحداث بيمارستان وليعصر (عج) قائمشهر

1

7

8

تهران

شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران، شهيد بهرامي

1

4

9

شهريار

انبار سعيدآباد

1

1

10

زاهدان

ساختمان مديريت درمان سيستان و بلوچستان

1

4

11

شيراز

اداره کل سازمان تأمين اجتماعي استان فارس و شعبات و شعبه 5 شيراز

1

10

12

زنجان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه تخصصي بيمارستان امام حسين زنجان

1

2

13

هرمزگان

اداره کل ، مديريت درمان و شعبه 2 بندرعباس

3

7

14

ساري

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

شعبه 2 تامين اجتماعي ساري و سورک و بهشهر

1

2

15

آمل

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

پلي کلينيک تخصصي آمل

1

4

16

گرگان

اداره کل تامين اجتماعي استان گلستان

3

4

17

سبزوار

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

پلي کلينيک تخصصي سبزوار

1

4

18

رشت

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه شماره 2 تامين اجتماعي رشت

1

4

19

سنندج

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل تأمين اجتماعي سنندج

1

2

20

ياسوج

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

بيمارستان تأمين اجتماعي ياسوج

1

5

21

هشتگرد

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

ساختمان جديد دي کلينيک هشتگرد

1

5

22

بندرگز

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

ساختمان تأمين اجتماعي شعبه بندرگز

1

1

23

آزادشهر

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

ساختمان تأمين اجتماعي شعبه آزادشهر

1

1

24

اراک

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل ، مديريت درمان اراک

1

5

تهران

مجتمع فرهنگي ورزشي تأمين (نگين)

1

6

شادگان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه تأمين اجتماعي شادگان

1

2

25

نظارت

بوشهر

بيمارستانهاي مهر برازجان وسلمان فارسي بوشهر

2

1

26

زنجان

بيمارستان امام حسين (ع) زنجان

1

0

27

ابهر

بيمارستان اميدابهر

1

0

28

 

 

تهران

دانشگاه علم و صنعت ايران (برق)

1

11

29

تهران

دانشگاه علوم پزشکي تهران

1

29

30

بابل

بيمارستان آيت اله روحاني بابل

1

18

31

تهران

شرکت ملي گاز ايران (تصفيه فاضلاب)

1

7

32

تهران

شرکت ملي گاز ايران (برق)

1

11

33

تهران

شرکت ملي نفت ايران

3

10

جمع کل در سال 1391

42

189

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1392

رديف

نوع

قرارداد

ماهيت قرارداد

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد

نفرات

1

درون سازماني

تعمير و نگهداري

سنندج

پلي كلينيك سنندج

1

4

2

اهواز

پلي كلينيك شهيد رجائي اهواز

1

5

3

اروميه

اداره کل تأمين اجتماعي اروميه

1

3

4

کرمان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل تأمين اجتماعي کرمان

1

4

5

کرمانشاه

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل تأمين اجتماعي کرمانشاه

1

3

6

تهران

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

نگهداري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فياض بخش

1

3

7

قائمشهر

بخش جديدالاحداث بيمارستان وليعصر (عج) قائمشهر

1

7

8

تهران

شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران، شهيد بهرامي

1

4

9

تهران

مجتمع فرهنگي ورزشي تأمين (نگين)

1

6

10

زاهدان

ساختمان مديريت درمان سيستان و بلوچستان

1

4

11

شيراز

اداره کل سازمان تأمين اجتماعي استان فارس و شعبات و شعبه 5 شيراز

1

10

12

زنجان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه تخصصي بيمارستان امام حسين زنجان

1

2

13

هرمزگان

اداره کل ، مديريت درمان و شعبه 2 بندرعباس

3

7

14

تهران

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

مهمانسراي نواب سازمان تأمين اجتماعي

1

1

15

آمل

پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي قائم (عج) آمل

1

4

16

گرگان

اداره کل تامين اجتماعي استان گلستان

3

4

17

تهران

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

ديتاسنتر سازمان تأمين اجتماعي

1

7

18

رشت

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه شماره 2 تامين اجتماعي رشت

1

4

19

سنندج

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل تأمين اجتماعي سنندج

1

2

20

ياسوج

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

بيمارستان تأمين اجتماعي ياسوج

1

8

21

هشتگرد

بخش پلي کلينيک بيمارستان تأمين اجتماعي هشتگرد

1

5

22

اراک

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

اداره کل ، مديريت درمان اراک

1

5

23

ياسوج

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي ياسوج

1

4

24

تهران

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي نسيم شهر

1

4

25

خرم آباد

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

شعبه 2 تأمين اجتماعي خرم آباد

1

3

26

شاهرود

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

شعبه و درمانگاه تخصصي تأمين اجتماعي شاهرود

2

6

27

ماهشهر

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

بيمارستان تأمين اجتماعي ماهشهر

1

14

28

بندرعباس

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

بيمارستان تأمين اجتماعي بندرعباس

1

4

29

کرمانشاه

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

بيمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه

1

5

30

قم

شرکت طرح و اجراي خانه سازي ايران

بيمارستان امام رضا (ع) قم

1

15

31

شادگان

شركت طرح واجراي خانه سازي ايران

درمانگاه تأمين اجتماعي شادگان

1

2

32

گنبد

بيمارستان خاتم الانبياء گنبدکاووس (زباله سوز)

1

2

33

گرگان

بيمارستان حکيم جرجاني گرگان (زباله سوز)

1

2

34

بوشهر

بيمارستانهاي مهر برازجان وسلمان فارسي بوشهر (نظارت)

2

1

جمع کل در سال 1392

40

160

 

 

مراکز تحت پوشش شرکت مهندسي تأسيسات و انرژي تأمين در سال 1393

 

 

رديف

نوع قرارداد

ماهيت قرارداد

شهر

طرف قرارداد

تعداد مراکز

تعداد نفرات

 

 

 

 

 

1

درون سازماني

تعمير و نگهداري

سنندج

پلي كلينيك سنندج

1

4

 

2

اهواز

پلي كلينيك شهيد رجائي اهواز

1

5

 

3

اروميه

اداره کل تأمين اجتماعي اروميه

1

3

 

4

شادگان

درمانگاه تأمين اجتماعي شادگان

1

2

 

5

زنجان

پلي کلينيک تخصصي بيمارستان امام حسين (ع) زنجان

1

2

 

6

قائمشهر

بخش جديدالاحداث بيمارستان وليعصر (عج) قائمشهر

1

9

 

7

تهران

شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران، شهيد بهرامي

1

4

 

8

تهران

مجتمع فرهنگي ورزشي تأمين (نگين)

1

8

 

9

زاهدان

ساختمان مديريت درمان سيستان و بلوچستان

1

3

 

10

شيراز

اداره کل سازمان تأمين اجتماعي استان فارس و شعبات و شعبه 5 شيراز

1

10

 

11

هرمزگان

اداره کل ، مديريت درمان و شعبه 2 بندرعباس

3

7

 

12

آمل

پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي قائم (عج) آمل

1

2

 

13

گرگان

مجتمع اداري گلستان /
نظارت بيمارستانهاي حکيم جرجاني گرگان و خاتم الانبياء گنبدکاووس

3

4

 
 

14

رشت

درمانگاه شماره 2 تامين اجتماعي رشت

1

4

 

15

سنندج

ساختمان جديد اداره کل تأمين اجتماعي سنندج

1

2

 

16

هشتگرد

بخش پلي کلينيک بيمارستان تأمين اجتماعي هشتگرد

1

5

 

17

گنبد

بيمارستان خاتم الانبياء گنبدکاووس (زباله سوز)

1

2

 

18

گرگان

بيمارستان حکيم جرجاني گرگان (زباله سوز)

1

2

 

19

تهران

شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين

1

4

 

20

زابل

دي کلينيک هامون زابل

1

5

 

21

تهران

سا ختمان شماره 4 سازمان تأمين اجتماعي

1

5

 

22

بندرعباس

بخش توسعه بيمارستان تأمين اجتماعي خليج فارس بندرعباس

1

4

 

23

بوشهر

بيمارستانهاي مهربرازجان وسلمان فارسي بوشهر

2

5

 

24

تهران

گروه هتل هاي هما

5

54

 

 

مجموع

33

155

 

25

کرمانشاه

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
اداره کل تأمين اجتماعي کرمانشاه

1

3

 
 

 

26

تهران

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
نگهداري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فياض بخش

1

4

 
 

27

اراک

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
اداره کل ، مديريت درمان اراک

1

5

 

28

ياسوج

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي ياسوج

1

4

 

29

ياسوج

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
بيمارستان تأمين اجتماعي ياسوج

1

8

 

30

تهران

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي نسيم شهر

1

4

 
 

31

خرم آباد

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
شعبه 2 تأمين اجتماعي خرم آباد

1

3

 
 

32

شاهرود

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
شعبه و درمانگاه تخصصي تأمين اجتماعي شاهرود

2

6

 
 

33

ماهشهر

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
بيمارستان تأمين اجتماعي ماهشهر

1

14

 
 

34

کرمانشاه

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
بيمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه

1

5

 
 

35

قم

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
بيمارستان امام رضا (ع) قم

1

15

 
 

36

تهران

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
ديتاسنتر سازمان تأمين اجتماعي

1

7

 
 

37

تهران

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
مهمانسراي نواب سازمان تأمين اجتماعي

1

1

 
 

38

تهران

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
ساختمان اداري درماني شعبه 17 تأمين اجتماعي تهران

1

8

 

39

گرگان

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
بخش توسعه بيمارستان حکيم جرجاني گرگان

1

5

 
 

40

بوشهر

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
بيمارستان عسلويه

1

11

 

41

تنکابن

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
پلي کلينيک تخصصي تنکابن

1

4

 
             

 

42

کرمان

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
ساختمان مسکوني و اداري سرچشمه کرمان

1

4

 

43

مشهد

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
پلي کلينيک تخصصي قاسم آباد مشهد

1

6

 
 

44

قائمشهر

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
آنژيوگرافي و بخش جراحي قلب باز بيمارستان وليعصر قائمشهر

1

5

 
 

45

سمنان

شرکت طرح و اجراء خانه سازي ايران
اداره کل، مديريت درمان و اسناد پزشکي سمنان

3

5

 
 

46

همدان

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
پلي کلينيک تخصصي همدان

1

6

 
 

47

کرمان

شركت طرح واجراء خانه سازي ايران
بيمارستان پيامبراعظم(ص) کرمان

1

30

 
 

جمع کل در سال 1393

59

318

 

 

 1. سوابق پروژه­‌هاي اجرايي شرکت تأمين
 • ليست ذيل سوابق اجرايي پروژه‌­هاي شرکت در زمينه­‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد:

رديف

شرح

1

توسعه و بازسازي موتورخانه بيمارستان فياض بخش

2

توسعه و بازسازي موتورخانه بيمارستان 12 بهمن شهرقدس

3

بهينه سازي تأسيسات بيمارستان امام رضا(ع) اسلامشهر

4

اجراي تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان تأمين اجتماعي هشتگرد

5

طراحي تأسيسات مکانيکي مجتمع مسکوني ائل گلي تبريز

6

توسعه و بازسازي موتورخانه بيمارستان لبافي نژاد تهران

7

خريد و نصب يک دستگاه چيلر و بازسازي موتورخانه ساختمان مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي

8

اجراي تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز

9

اجراي تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان خاتم الانبياء گنبدکاووس

10

خريد و نصب آسانسور درمانگاه شادگان

11

خريد و نصب آسانسور اداره کل مديريت درمان و درمانگاه تخصصي سمنان

12

خريد و نصب آسانسور بيمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه

13

خريد و نصب آسانسور بيمارستان تأمين اجتماعي بيرجند

14

خريد و نصب آسانسورهاي برج هاي پروژه شمس تبريز

15

خريد و نصب ديزل ژنراتور بيمارستان حضرت معصومه(س)کرمانشاه

16

خريد و نصب ديزل ژنراتور پلي کلينيک تخصصي ياسوج

17

خريد و نصب ديزل ژنراتور بيمارستان حکيم جرجاني گرگان

18

خريد و نصب ديزل ژنراتور درمانگاه شادگان

19

خريد و نصب ديزل ژنراتور اداره کل اراک

20

خريد و نصب ديزل ژنراتور شعبه و درمانگاه شاهرود

21

خريد و نصب ديزل ژنراتور ساختمان اداري درماني شعبه 17 تهران

22

خريد و نصب ديزل ژنراتور شعبه دو بندر امام خميني

23

خريد و نصب ديزل ژنراتور پلي کلينيک تخصصي همدان

24

خريد و نصب ديزل ژنراتور شعبه تأمين اجتماعي ازنا

25

خريد و نصب ديزل ژنراتور شعبه دو تأمين اجتماعي خرم آباد

26

خريد و نصب ديزل ژنراتور شعبه تأمين اجتماعي نظرآباد

27

خريد و نصب ديزل ژنراتور شعبه ديتا سنتر ستاد مرکزي

28

خريد و نصب ديزل ژنراتور پلي کلينيک تخصصي تأمين اجتماعي تنکابن

29

خريد و نصب ديزل ژنراتور درمانگاه تخصصي سمنان

30

خريد و نصب ديزل ژنراتور ساختمان اداري و درماني تأمين اجتماعي بعثت تهران

31

خريد و نصب ديزل ژنراتورهاي پروژه مسکوني سپهر زنجان

32

خريد و نصب ديزل ژنراتورهاي پروژه شرکت کارخانجات کاشي سعدي

 

تاریخچه شرکت

 

 

مروری بر تاریخچه از تأسیس تا به امروز

شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین در سال 1370 به منظور راهبری، تعمیر، نگهداری و اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان‏‌های سازمان تأمین اجتماعی و توسط شرکت سرمایه‏‌گذاری خانه‌‏سازی ایران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) تأسیس گردید.

درحال حاضر اين شرکت عهده‏‌دار تعمیر و نگهداری، بازسازی و اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مراكز مختلف از قبيل بیمارستان، دی‏‌کلینیک، مراکز فرهنگی، ورزشی و ساختمان‏‌هاي اداري متعدد می‏‌باشد.

 

موضوع فعالیت شرکت

 طراحی و اجرای پروژه‌های تأسیساتی و ساختمانی و شبکه هاب آب،فاضلاب و تصفیه‌خانه، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات مراکز اداری، تجاری، مسکونی و درمانی اعم از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و تجهیز آنها، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و برند داخلی و خارجی، مشارکت در اجرای پروژه‌ها با اشخاص حقوقی و حقیقی، تهیه طرح‌ها و نقشه‌های لازم و انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و هرگونه معاملات ضروری و عملیات مرتبط با فعالیت‌های شرکت.

 

پس از سال‏‌های متمادی تجربه و اندوختن دانش فنی و مهارت تخصصی در زمینۀ تأمین، اجراء، نگهداری و تعمیرات تجهیزات عمومی و زیرساخت‏‌های خاص مراکز درمانی شرکت به بازنگری زمینۀ فعالیت‌های خویش اقدام نموده و موارد توسعه‌یافته ذیل را در حوزۀ خدمات قابل ارائه خود تعیین کرده‏ است: 

 

 * طراحی و اجرای پروژه‏‌های تأسیساتی، ساختمانی و شبکه آب و فاضلاب و تصفیه‏‌خانه.

* تعمیر و نگهداری ساختمان‏‌ها و تأسیسات و تجهیزات مراکز اداری، تجاری، مسکونی و درمانی.

* خرید، تأمین و نصب‏ و راه‏‌اندازی انواع تجهیزات و زیر‌ساخت‏‌های تأسیساتی.

* اجرای پروژه‏‌های مطالعاتی و تحقیقاتی تخصصی.

 

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

 • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
 • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
 • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
 • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
 • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي و توسط شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار آفریقای شمالی- خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک 3 - طبقه همکف

تلفن: 04 79 79 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 50 42 78 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1968656811