tamin
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

نگهداری تأسیسات

یکی از مهترین منابع برای تولید محصول و خدمات در صنایع و سازمان‌های مختلف ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با حوزۀ فعالیت و عملیات می‌باشد، حال با عنایت به اهمیت سلامت، آماده بکار بودن و ایمنی تجهیزات می‌بایست همانند دیگر اجرای سازمان از آنها مراقبت گردد.
صنایع و واحدهای خدماتی هر روز بیش از پیش نیازمند ایجاد، استقرار و توسعه یک سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات می‌باشند تا بتوانند در حجم بالای فعالیت‌ها ضمن اطمینان از سلامت و چگونگی رفتار تجهیزات، عملکرد تجهیزات را نیز بهبود بخشد.
در گذشته ماشین‌آلات دارای پیچیدگی نبوده و عمدتاً تک بعدی بوده‌اند لذا در صورت نیاز به تأمین و خرید سرمایۀ زیادی هم نیاز نداشته، اما با پیشرفت علم و دانش و تمایل انسان به طراحی و ایجاد تجهیزاتی با قابلیت های مختلف و متعدد تؤام با هم، موضوع نگهداری و تعمیرات نیز توسعه یافته و دیگر جزء ضرورت‌ها گردیده‌است.

از جمله اهداف تعمیرات و نگهداری از یک طرف افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره‌وری و کاهش نرخ و تواتر خرابی و از کار افتادگی است و از طرف دیگر افزایش طول عمر مفید اقتصادی دستگاه‌ها، ماشین‌ها و قطعات مورد نظر می‌باشد.

 

از کار افتادگی و خواب دستگاه‌ها در حین کار می@تواند پیامدهای منفی زیادی در برداشته باشد و موجب تحمیل هزینه‌های مربوط گردد. ودر موارد خاص، مغایرت با اصول حفاظت و عملیات گروه‌های دیگری کار و ایجاد مخاطرات احتمالی.

 

یک سیستم مناسب نت جهت بهینه‌سازی خود نیازمند یک بازخور اطلاعاتی و فرآیند کنترل است. بازخور اطلاعاتی در مورد عملکرد واقعی و خروجی سیستم است و کنترل، فرآیند سنجش و مقایسه عملکرد واقعی سیستم با عملکرد از پیش تعیین شده (استانداردها) است. به طوری که استنباط می‌شود، کنترل، مستلزم تبیین و تعیین استانداردهایی (از پیش) برای سنجش عملکرد واقعی است.

یک سیستم نگهداری و تعمیرات خوب می‌بایست ابزاری اثربخش برای مدیران و مجریان در امور مختلف باشد، تا بتواند در دراز مدت علیرغم استهلاک تجیهزات، تلاش نماید تا عملکرد آنها کاهش نیابد.
لذا ارائه مطلوب‌ترین سرویس‌های نگهداری وتعمیرات و اتخاذ بهترین روش‌ها برای تداوم کار ماشین آلات با حداکثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امکان پذیر می‌گردد.
یک سیستم مناسب نت جهت بهینه‌سازی خود نیازمند یک بازخور اطلاعاتی و فرآیند کنترل است. بازخور اطلاعاتی در مورد عملکرد واقعی و خروجی سیستم است و کنترل، فرآیند سنجش و مقایسه عملکرد واقعی سیستم با عملکرد از پیش تعیین شده (استانداردها) است. به طوری که استنباط می‌شود، کنترل، مستلزم تبیین و تعیین استانداردهایی (از پیش) برای سنجش عملکرد واقعی است.
معمولاً در سیستم‌های نگهداری و تعمیرات می¬توان با بهره‌گیری از فنون برنامه‌ریزی، قابلیت اطمینان (Reliability) و قابلیت استفاده (Availability) دستگاه‌ها را اعتلاء بخشید. بدیهی است که هر چه این قابلیت اطمینان بالاتر باشد، بخش نگهداری وتعمیرات نیز می بایست از برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حساب شده‌تری برخوردارگردد. امروزه برنامه‌ریزی عملیات (خدماتی، تولیدی) بر اساس قابلیت اطمینان به دستگاه‌ها صورت می گیرد.


اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبداله زاده - خیابان شهرستمی - پلاک 28

تلفن: 11 67 99 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 42 53 95 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1415633541