tamin
 • BMS
 • نگهداری و تعمییرات (نت)
 • Boiler
 • Industrial kitchen

ثبت نام آزمون نیروی فنی تاسیساتی در استان زنجان

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز تاسیسات مراکز درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان به صورت قرارداد شرکتی از طریق آزمون  افراد واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید . لذاکلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل می توانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات مراکز ذکر شده از مورخ 1400/05/02لغایت مورخ 1400/05/09جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرزی تامین مراجعه نمایند .


لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند طبق مفاد شرایط تعیین شده بعد از خواندن دقیق دفترچه آزمون اقدام به ثبت نام از طریق پر کردن فرم زیر نمایند.

قبل از ثبت نام حتما  دفترچه آزمون را مطالعه فرمایید.

لطفا دقت فرمایید که نسبت به رشته های مورد نیاز ثبت نام کنید

دفترچه آزمون (کلیک کنید)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهلت ثبت نام در آزمون استان زنجان تا ساعت 24  روز  1400/05/09 می باشد بعد از این تاریخ قسمت ثبت‌نام از سایت حذف میگردد.

در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام می توانین با داخلی 412 تماس بگیرین.

فرم ثبت نام آزمون استان زنجان
 1. نام:*
  لطفا نام خود را وارد نمایید.
 2. نام خانوادگی:*
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید.
 3. نام پدر:*
  لطفا نام پدر را وارد نمایید.
 4. تابعیت:*
  لطفا تابعیت خود را وارد نمایید.
 5. دین:
  Invalid Input
 6. محل تولد:*
  لطفا محل تولد خود را وارد نمایید.
 7. تاریخ تولد:*
  لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
 8. شماره شناسنامه:*
  لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.
 9. محل صدور:*
  لطفا محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید.
 10. وضعیت تاهل:*
  لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب نمایید.
 11. تعداد فرزندان:
  Invalid Input
 12. تعداد افراد تحت تکلف:
  Invalid Input
 13. آخرین مدرک تحصیلی*
  لطفا اخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید.
 14. کد ملی:*
  لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
 15. شماره بیمه:
  Invalid Input
 16. مکان سکونت:
  Invalid Input
 17. استان محل سکونت*
  لطفا استان محل سکونت خود را وارد نمایید.
 18. شهر محل سکونت:*
  لطفا شهر محل سکونت خود را وارد نمایید.
 19. ادرس محل سکونت:*
  لطفا ادرس محل سکونت خود را یادداشت نمایید.
 20. تلفن ثابت:*
  لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
 21. تلفن همراه:*
  لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
 22. نوع گواهینامه وسیله نقلیه:
  Invalid Input
 23. سوابق تحصیلی:
 24. نام موسسه آموزشی متوسطه:
  Invalid Input
 25. نوع مدرک آموزشی متوسطه:
  Invalid Input
 26. نام گرایش یا رشته متوسطه:
  Invalid Input
 27. تاریخ شروع تحصیل متوسطه:
  Invalid Input
 28. تاریخ خاتمه تحصیل متوسطه:
  Invalid Input
 29. معدل دوران متوسطه:
  Invalid Input
 30. نام دانشگاه:
  Invalid Input
 31. نوع مدرک دانشگاهی:
  Invalid Input
 32. نام گرایش دانشگاهی:
  Invalid Input
 33. تاریخ شروع دانشگاه:
  Invalid Input
 34. تاریخ پایان دانشگاه:
  Invalid Input
 35. سابقه بیمه *
  چند سال سابقه بیمه دارید را وارد نمایید
 36. سوابق کاری:
 37. نام سازمان:
  Invalid Input
 38. عنوان شغل:
  Invalid Input
 39. تلریخ شروع همکاری:
  Invalid Input
 40. تاریخ خاتمه همکاری:
  Invalid Input
 41. تلفن تماس:
  Invalid Input
 42. علت قطع همکاری:
  Invalid Input
 43. عنوان شغل:
  Invalid Input
 44. تاریخ شروع همکاری:
  Invalid Input
 45. تاریخ اتمام همکاری:
  Invalid Input
 46. میزان حقوق :
  Invalid Input
 47. تلفن تماس:
  Invalid Input
 48. چنانچه در حال حاظر مشغول به کار دیگری هستید، مرقوم نمایید.
 49. نام سازمانی که مشغول به کار می باشید:
  Invalid Input
 50. شغلی که در حال حاضر مشغول به کار هستین:
  Invalid Input
 51. مدت زمان مشغول به کار:
  Invalid Input
 52. مقدار اخرین دریافتی:
  Invalid Input
 53. تلفن تماس شغل فعلی:
  Invalid Input
 54. آشنایی با کامپیوتر:
 55. میزان آشنایی باWindows:
  Invalid Input
 56. آشنایی با برنامه های Microsoft Office
  Invalid Input
 57. لطفا عکس اسکن شده فیش بانکی پرداختی خود را در این قسمت آپلود نمایید.(حجم عکس بیش از 500)*
  لطفا فیش بانکی خود را آپلود نمایید
 58. لطفا عکس 3*4 اسکن شده خود را در این قسمت آپلود کنید.(حجم عکس بیش از 300kbنباشد)*
  لطفا عکس 3*4 اسکن شده خود را در این قسمت آپلود کنید.(حجم عکس بیش از 300kbنباشد)
 59. لطفا عکس اسکن شده روی کارت ملی خود را در این قسمت آپلود کنید.(حجم عکس بیش از 500)*
  لطفا عکس اسکن شده روی کارت ملی خود را در این قسمت آپلود کنید. (حجم عکس بیش از 500)
 60. لطفا عکس اسکن شده صفحه اول شناسنامه خود را در این قسمت آپلود کنید. (حجم عکس بیش از 500)*
  لطفا عکس اسکن شده صفحه اول شناسنامه خود را در این قسمت آپلود کنید. (حجم عکس بیش از 500kbنباشد)
 61. لطفا عکس اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی مرتب خود را در این قسمت آپلود نمایید.(حجم عکس بیش از 500)*
  آخرین مدرک تحصیلی خود را در این قسمت آپلود نمایید (حجم عکس بیش از 500kbنباشد)
 62. کد امنیتی را وارد نمایید*
  کد امنیتی را وارد نمایید
  کد امنیتی را وارد کنید.
 63. پابان ثبت نام

 

 

 

ثبت نام آزمون نیروی فنی تاسیساتی در استان البرز

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز تاسیسات ساختمان اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز به صورت قرارداد شرکتی از طریق آزمون  افراد واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید . لذاکلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل می توانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات مراکز ذکر شده از مورخ 1400/05/03 لغایت مورخ 1400/05/10جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرزی تامین مراجعه نمایند .


لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند طبق مفاد شرایط تعیین شده بعد از خواندن دقیق دفترچه آزمون اقدام به ثبت نام از طریق پر کردن فرم زیر نمایند.

قبل از ثبت نام حتما  دفترچه آزمون را مطالعه فرمایید.

لطفا دقت فرمایید که نسبت به رشته های مورد نیاز ثبت نام کنید

دفترچه آزمون (کلیک کنید)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهلت ثبت نام در آزمون استان البرز تا ساعت 24  روز 1400/05/10می باشد بعد از این تاریخ قسمت ثبت‌نام از سایت حذف میگردد.

در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام می توانین با داخلی 412 تماس بگیرین.

فرم ثبت نام آزمون استان البرز
 1. نام:*
  لطفا نام خود را وارد نمایید.
 2. نام خانوادگی:*
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید.
 3. نام پدر:*
  لطفا نام پدر را وارد نمایید.
 4. تابعیت:*
  لطفا تابعیت خود را وارد نمایید.
 5. دین:
  Invalid Input
 6. محل تولد:*
  لطفا محل تولد خود را وارد نمایید.
 7. تاریخ تولد:*
  لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
 8. شماره شناسنامه:*
  لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.
 9. محل صدور:*
  لطفا محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید.
 10. وضعیت تاهل:*
  لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب نمایید.
 11. تعداد فرزندان:
  Invalid Input
 12. تعداد افراد تحت تکلف:
  Invalid Input
 13. آخرین مدرک تحصیلی*
  لطفا اخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید.
 14. کد ملی:*
  لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
 15. شماره بیمه:
  Invalid Input
 16. مکان سکونت:
  Invalid Input
 17. استان محل سکونت*
  لطفا استان محل سکونت خود را وارد نمایید.
 18. شهر محل سکونت:*
  لطفا شهر محل سکونت خود را وارد نمایید.
 19. ادرس محل سکونت:*
  لطفا ادرس محل سکونت خود را یادداشت نمایید.
 20. تلفن ثابت:*
  لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
 21. تلفن همراه:*
  لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
 22. نوع گواهینامه وسیله نقلیه:
  Invalid Input
 23. سوابق تحصیلی:
 24. نام موسسه آموزشی متوسطه:
  Invalid Input
 25. نوع مدرک آموزشی متوسطه:
  Invalid Input
 26. نام گرایش یا رشته متوسطه:
  Invalid Input
 27. تاریخ شروع تحصیل متوسطه:
  Invalid Input
 28. تاریخ خاتمه تحصیل متوسطه:
  Invalid Input
 29. معدل دوران متوسطه:
  Invalid Input
 30. نام دانشگاه:
  Invalid Input
 31. نوع مدرک دانشگاهی:
  Invalid Input
 32. نام گرایش دانشگاهی:
  Invalid Input
 33. تاریخ شروع دانشگاه:
  Invalid Input
 34. تاریخ پایان دانشگاه:
  Invalid Input
 35. سابقه بیمه *
  چند سال سابقه بیمه دارید را وارد نمایید
 36. سوابق کاری:
 37. نام سازمان:
  Invalid Input
 38. عنوان شغل:
  Invalid Input
 39. تلریخ شروع همکاری:
  Invalid Input
 40. تاریخ خاتمه همکاری:
  Invalid Input
 41. تلفن تماس:
  Invalid Input
 42. علت قطع همکاری:
  Invalid Input
 43. عنوان شغل:
  Invalid Input
 44. تاریخ شروع همکاری:
  Invalid Input
 45. تاریخ اتمام همکاری:
  Invalid Input
 46. میزان حقوق :
  Invalid Input
 47. تلفن تماس:
  Invalid Input
 48. چنانچه در حال حاظر مشغول به کار دیگری هستید، مرقوم نمایید.
 49. نام سازمانی که مشغول به کار می باشید:
  Invalid Input
 50. شغلی که در حال حاضر مشغول به کار هستین:
  Invalid Input
 51. مدت زمان مشغول به کار:
  Invalid Input
 52. مقدار اخرین دریافتی:
  Invalid Input
 53. تلفن تماس شغل فعلی:
  Invalid Input
 54. آشنایی با کامپیوتر:
 55. میزان آشنایی باWindows:
  Invalid Input
 56. آشنایی با برنامه های Microsoft Office
  Invalid Input
 57. لطفا عکس اسکن شده فیش بانکی پرداختی خود را در این قسمت آپلود نمایید.(حجم عکس بیش از 500)*
  لطفا فیش بانکی خود را آپلود نمایید
 58. لطفا عکس 3*4 اسکن شده خود را در این قسمت آپلود کنید.(حجم عکس بیش از 300kbنباشد)*
  لطفا عکس 3*4 اسکن شده خود را در این قسمت آپلود کنید.(حجم عکس بیش از 300kbنباشد)
 59. لطفا عکس اسکن شده روی کارت ملی خود را در این قسمت آپلود کنید.(حجم عکس بیش از 500)*
  لطفا عکس اسکن شده روی کارت ملی خود را در این قسمت آپلود کنید. (حجم عکس بیش از 500)
 60. لطفا عکس اسکن شده صفحه اول شناسنامه خود را در این قسمت آپلود کنید. (حجم عکس بیش از 500)*
  لطفا عکس اسکن شده صفحه اول شناسنامه خود را در این قسمت آپلود کنید. (حجم عکس بیش از 500kbنباشد)
 61. لطفا عکس اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی مرتب خود را در این قسمت آپلود نمایید.(حجم عکس بیش از 500)*
  آخرین مدرک تحصیلی خود را در این قسمت آپلود نمایید (حجم عکس بیش از 500kbنباشد)
 62. کد امنیتی را وارد نمایید*
  کد امنیتی را وارد نمایید
  کد امنیتی را وارد کنید.
 63. پابان ثبت نام

 

 

 

نتایج آزمون استان خوزستان

نتایچ پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نیروی فنی در مدیریت درمان استان خوزستان به شرح زیر می باشد .

 

1- آقای علیرضا عبیات--- پذیرش شده در بیمارستان امیر المومنین  (غ) اهواز

2- آقای مسعود رضوی صدر --- پذیرش شده در بیمارستان امیر المومنین  (غ) اهواز

3- آقای ارشاد زمان پور--- پذیرش شده در بیمارستان امیر المومنین  (غ) اهواز

4- آقای علیرضا پور ایستادگی --- پذیرش شده در بیمارستان امیر المومنین  (غ) اهواز

5- آقای مجتبی خادم --- پذیرش شده در بیمارستان شهداء شوشتر

6- آقای محمد حسین طاهری نیا --- پذیرش شده در پلی کلینیک شهید رجائی اهواز

7- آقای فرزاد پادام --- پذیرش شده در بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان

8- آقای مسعود محسنی--- پذیرش شده در بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان

9- آقای وحید دقایقی --- پذیرش شده در بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان

10- آقای یوسف لرکی  --- پذیرش شده در بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان

11- آقای صادق پور احمد  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول

12- آقای مجتبی ماهوتی  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول

13-  آقای سعید مفتح نیا  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول

14-  آقای محمد محمودنژاد  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول

15-  آقای عماد عبادات  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول

16-  آقای سجاد سلیمانی  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول 

17-  آقای محمد امین اسفنده  --- پذیرش شده در بیمارستان تامین اجنماعی دزفول

 

کارت ورود به جلسه آزمون استان اردبیل

 

توجه داشته باشین که زمان آزمون 10:00 صبح پنج شنبه در تاریخ1400/04/27 

لطفا از ماسک استفاده نمایید .

 شماره صندلی
ابراهیم اسدزاده چلک 101
احسان عباسی 102
پوریا مختاری اقاویردیلو 103
رضا بهرو 104
رضا علایی فرد هدلو 105
رئوف حسن زاده خانبلاغی 106
سجاد داوودی پور 107
سعید علیپور 108
سینا پوردنیا 109
عیسی سلیمان نیا 110
فرزاد نظیری 111
کیوان چاوشی اصل 112
محمد عالشی آلیله 113
محمدعلی عبادی خانقاه 114
مهدی عمیدی پل سوئی 115
میرهادی یوسفی فرخی 116
میلاد شهباززاده گلبن بولاغی 117
وحید دادخواه قلعه جوق 118

برای دریافت کارت امتحان روی اسم خودتان در جدول بالا کلیک کنید.

توجه داشته باشین که زمان آزمون 10 صبح یک شنبه در تاریخ 1400/04/27 می‌باشد نیم ساعت قبل آزمون در محل آزمون حظور داشته باشین. 

درصورت بروز هر مشکل و یا نبودن کارت ورود به جلسه با شماره 02188797904 و داخلی 412  تماس بگیرین

 

 

 

 

نتایج آزمون استان گیلان

نتایچ پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نیروی فنی در مدیریت درمان استان گیلان به شرح زیر می باشد .

 

1- آقای بابک محمد نژاد--- پذیرش شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

2- آقای روزبه جوادی --- پذیرش شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

3- آقای مجتبی اکبریان--- پذیرش شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

4- آقای محمد سعید فتحی سندی --- پذیرش شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

5- آقای محمد فدائی --- پذیرش شده در مدیریت درمان و استاد پزشکی رشت

6- آقای مجتبی مرادی کلارده --- پذیرش شده در پلی کلینیک شماره یک رشت

7- آقای ستار حسن پور رودکی --- پذیرش شده در شعبه و مرکز درمانی فومن

8- آقای سجاد شاه محمدی لوشانی--- پذیرش شده در شعبه و مرکز درمانی لوشان

9- آقای صاجب دلدار گوردانی --- پذیرش شده در درمانگاه های رودسر ، لنگرود و لاهیجان

10- آقای جواد خورشید سوار  --- پذیرش شده در درمانگاه های رودسر ، لنگرود و لاهیجان

11- آقای کیوان پور میرزا  --- پذیرش شده در درمانگاه های تالش ، آستارا و شعبه درمانگاه اسالم

12- آقای حسین بهامین  --- پذیرش شده در درمانگاه های تالش ، آستارا و شعبه درمانگاه اسالم

13- نفر سیزدهم متعاقبا اعلام خواهد شد.  

 

انتصاب عضو موظف هیات مدیره

طی حکمی از سوی آقای دکتر انوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین منصوب گردید.

انتصاب عضو موظف هیات مدیره

طی حکمی از سوی آقای دکتر انوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین منصوب گردید.

انتصاب عضو موظف هیات مدیره

طی حکمی از سوی آقای دکتر انوری مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین منصوب گردید.

انتصاب عضو موظف هیات مدیره

طی حکمی از سوی آقای دکتر انوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین منصوب گردید.

انتصاب عضو موظف هیات مدیره

طی حکمی از سوی آقای دکتر انوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین منصوب گردید.

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

 • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
 • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
 • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
 • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
 • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار آفریقای شمالی- بن‌بست آناهیتا - پلاک 2 ساختمان امین 2 - طبقه پنجم

تلفن: 04 79 79 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 50 42 78 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1917645947