tamin
  • BMS
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

یکی از مهترین منابع برای تولید محصول و خدمات در صنایع و سازمان‌های مختلف ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با حوزۀ فعالیت و عملیات می‌باشد، حال با عنایت به اهمیت سلامت، آماده بکار بودن و ایمنی تجهیزات می‌بایست همانند دیگر اجرای سازمان از آنها مراقبت گردد.
صنایع و واحدهای خدماتی هر روز بیش از پیش نیازمند ایجاد، استقرار و توسعه یک سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات می‌باشند تا بتوانند در حجم بالای فعالیت‌ها ضمن اطمینان از سلامت و چگونگی رفتار تجهیزات، عملکرد تجهیزات را نیز بهبود بخشد.
در گذشته ماشین‌آلات دارای پیچیدگی نبوده و عمدتاً تک بعدی بوده‌اند لذا در صورت نیاز به تأمین و خرید سرمایۀ زیادی هم نیاز نداشته، اما با پیشرفت علم و دانش و تمایل انسان به طراحی و ایجاد تجهیزاتی با قابلیت های مختلف و متعدد تؤام با هم، موضوع نگهداری و تعمیرات نیز توسعه یافته و دیگر جزء ضرورت‌ها گردیده‌است.

از جمله اهداف تعمیرات و نگهداری از یک طرف افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره‌وری و کاهش نرخ و تواتر خرابی و از کار افتادگی است و از طرف دیگر افزایش طول عمر مفید اقتصادی دستگاه‌ها، ماشین‌ها و قطعات مورد نظر می‌باشد.

 

از کار افتادگی و خواب دستگاه‌ها در حین کار می@تواند پیامدهای منفی زیادی در برداشته باشد و موجب تحمیل هزینه‌های مربوط گردد. ودر موارد خاص، مغایرت با اصول حفاظت و عملیات گروه‌های دیگری کار و ایجاد مخاطرات احتمالی.

 

یک سیستم مناسب نت جهت بهینه‌سازی خود نیازمند یک بازخور اطلاعاتی و فرآیند کنترل است. بازخور اطلاعاتی در مورد عملکرد واقعی و خروجی سیستم است و کنترل، فرآیند سنجش و مقایسه عملکرد واقعی سیستم با عملکرد از پیش تعیین شده (استانداردها) است. به طوری که استنباط می‌شود، کنترل، مستلزم تبیین و تعیین استانداردهایی (از پیش) برای سنجش عملکرد واقعی است.

یک سیستم نگهداری و تعمیرات خوب می‌بایست ابزاری اثربخش برای مدیران و مجریان در امور مختلف باشد، تا بتواند در دراز مدت علیرغم استهلاک تجیهزات، تلاش نماید تا عملکرد آنها کاهش نیابد.
لذا ارائه مطلوب‌ترین سرویس‌های نگهداری وتعمیرات و اتخاذ بهترین روش‌ها برای تداوم کار ماشین آلات با حداکثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امکان پذیر می‌گردد.
یک سیستم مناسب نت جهت بهینه‌سازی خود نیازمند یک بازخور اطلاعاتی و فرآیند کنترل است. بازخور اطلاعاتی در مورد عملکرد واقعی و خروجی سیستم است و کنترل، فرآیند سنجش و مقایسه عملکرد واقعی سیستم با عملکرد از پیش تعیین شده (استانداردها) است. به طوری که استنباط می‌شود، کنترل، مستلزم تبیین و تعیین استانداردهایی (از پیش) برای سنجش عملکرد واقعی است.
معمولاً در سیستم‌های نگهداری و تعمیرات می¬توان با بهره‌گیری از فنون برنامه‌ریزی، قابلیت اطمینان (Reliability) و قابلیت استفاده (Availability) دستگاه‌ها را اعتلاء بخشید. بدیهی است که هر چه این قابلیت اطمینان بالاتر باشد، بخش نگهداری وتعمیرات نیز می بایست از برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حساب شده‌تری برخوردارگردد. امروزه برنامه‌ریزی عملیات (خدماتی، تولیدی) بر اساس قابلیت اطمینان به دستگاه‌ها صورت می گیرد.


سیستم ممیزی انرژی

سيستم مميزي انرژي:
ممیزی انرژی به روشي گفته می‌شود که طی آن با انجام سلسله اقداماتی می‌توان مقادیر مصرف انواع حامل های انرژی و موقعیت‌های این مصارف را در محل‌های مصرف و به تفکیک مصرف کنندگان انرژی مشخص و معین نمود و در نهایت نیز با روش مقایسه¬ای نسبت به شناسایی و ارزیابی وضعیت انرژی ساختمان پرداخت.


انواع روش هاي ممیزی:


ممیزی انرژی سریع
این روش به عنوان یک ابزار و پیش‌نیاز مهم برای بررسی و ارزیابی ارائه وضعیت مصرف انرژی ساختمان و تأسیسات آن انجام می‌گیرد، طی انجام ممیزی انرژی سریع بوسیله کارشناسان مجرب امر ممیزی انرژی و یا متخصصین مهندس برق و مکانیک بدون نیاز به دستگاه های اندازه‌گیری پیشرفته می‌توان تا میزان قابل قبولی فرصت‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی را تعیین نمود.


ممیزی انرژی تفصيلي
طی انجام ممیزی انرژی تفصيلي بوسیله کارشناسان مجرب امر ممیزی انرژی و یا متخصصین مهندس برق و مکانیک با استفاده از دستگاه های اندازه‌گیری پیشرفته و تخصصي، مصارف تجهيزي و سيستمي ساختمان به صورت دقيق اندازه گيري شده و با تحليل فرصت‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی، راهكارهاي اجرايي و مراحل بهبود تعیین مي گردد.

سیستم مدیریت انرژی

سيستم مديريت انرژي:
سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ساختاری مي باشد که در یک سازمان استقرار می یابد و با طرح ریزی و سیاست گذاری اهداف انرژی در سازمان و تدوین روش های اجرایی، پایش و ممیزی مصرف انرژی سازمان، امکان مدیریت و کنترل مستمر مصرف انرژی و مدیریت اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی را فراهم می سازد. در سازمانی که سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011 استقرار یافته است، بوسيله بهبود فرآيندهای انرژی بر، تغييرات ساده اجرايي و نگهداري، پایش مصرف انرژی، استفاده از فناوري‌هاي با راندمان انرژي بالا و ... امکان مدیریت بر منابع انرژی فراهم می آید و اقدامات و استراتژي هاي کاري روزمره سازمان، در چارچوب چرخه بهبود مستمر (Plan-Do-Check-Act) بوجود می آید.

سيستم مديريت ساختمان BMS :
سیستم مدیریت ساختمان (BMS) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS) به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود، کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معمولاً شامل تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع (HVAC) و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و … نیز تسری یابد. به طور کلی هدف از استفاده از سیستم های BMS در یک ساختمان تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان در آن زمان است.

سیستم مدیریت ساخنمان(BMS)

اتوماسيون ساختماني – سيستم مديريت ساختمان BMS

امروزه صنعت ساختمان و حوزه‌­هاي وابسته از جمله صنايع شاخص در كشور به حساب مي­‌آيد كه در دو دهه اخير از لحاظ كمي رشد چشم‌گيري داشته است. همگام با رشد ساختمان سازي و همچنين ايجاد بناهاي عظيم، توسعه امور كيفي مربوطه نيز در ساليان اخير مورد توجه فعالان اين بخش قرار گرفته است.

پيشرفت دانش بشري در قرن بيستم در زمينه‌هاي علوم كامپيوتر، شبكه و كنترل، صنعت ساختمان را نيز به عنوان يكي از حوزهاي هدف مورد توجه قرار داده و امروزه شاهد استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در فرآيند ساخت و بهره‌برداري مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري و عمومي مي باشد.

از طرف ديگر بحران انرژي در جهان و لزوم استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، بهره گيري از سيستم‌هاي نوين مديريت ساختماني را امري ضروري و اجتناب ناپذير نموده است.

طبق آمار رسمي منتشر شده از سوي سازمان بهره‌وري انرژي ايران، نزديك به 40% انرژي كشور در بخش ساختماني مصرف مي‌شود که از این مقدار حدود 85% مربوط به مصرف انرژی فسیلی و حدود 12% مربوط به مصرف برق می‌باشد.

 لذا كوچكترين تلاش در جهت مديريت مصرف انرژي در اين حوزه مي تواند گامي موثر در جهت اصلاح الگوي مصرف، كاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديد ناپذير و توجه به نيازهاي نسل‌هاي آتي جهت استفاده از منابع نفتي و گازي كشور باشد.
در چهل سال گذشته تلاش‌هاي بسيار زيادي جهت تدوين استانداردهاي مربوط به اتوماسيون ساختماني و هوشمند سازي ساختمان صورت گرفته است كه امروزه از نتايج آن تحت عنوان( سيستم مديريت ساختمان BMS و خانه هوشمند (Smart Home) نام برده مي‌شود.

(Smart Home) يا خانه هوشمند، ساختماني است كه شرايط داخلي را از نظر آسايش و ايمني بصورت راحت و مناسب جهت ساكنين مهيا نموده و امكان مديريت تجهيزات داخلي از جمله روشنايي‌ها، پره‌ها، قفل‌هاي الكتريكي سيستم‌هاي تهويه و ... را دارا مي‌باشد.
 (BMS) يا سيستم مديريت ساختمان يك سامانه مبتني بر رايانه است كه وظيفه اندازه‌گيري، كنترل و مديريت خدمات و سرويس‌هاي مختلف ساختماني را با استفاده از مجموعه‌اي از سخت افرازها و نرم افزارهاي مرتبط، تحت يك شبكه استاندارد برعهده دارد.
كنترل و مديريت سيستم‌هاي مكانيكي و برق ساختمان ( نظير سرمايش، گرمايش، تهويه مطبوع و روشنايي ) و يكپارچگي با ديگر سيستم‌هاي موجود نظير سيستم دوربين‌هاي مدار بسته، اعلام حريق، كنترل تردد از جمله وظايف اصلي اين سامانه مي باشد.
كنترل و مديريت اين زير سيستم‌ها به معني اندازه‌گيري شرايط محيطي مرتبط و اعمال فرامين مناسب در جهت عملكرد صحيح تجهيزات منصوبه در ساختمان مي‌باشد.
يكپارچگي سيستم‌هاي مختلف در ساختمان نيز به منظور ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي موجود و تعريف سناريوهاي كاركردي در شرايط متفاوت از مفاهيم اساسي BMS به شمار مي‌رود.

     

اهداف و مزاياي اصلي پياده سازي سيستم‌هاي مديريت هوشمند ساختمان را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود:
           1-ايجاد شرايط آسايش و رفاه جهت ساكنين، كاربران و بهره-برداران ساختمان.
           2-افزايش ايمني و بهبود شرايط امنيتي ساختمان.
           3-كاهش و مديريت مصرف انرژي.
           4-كاهش هزينه‌هاي راهبري و نگهداري ساختمان.
           5-تاثيرات مثبت زيست محيطي.با پياده‌سازي اصولي سيستم مديريت ساختمان، سامانه مركزي ضمن تحليل شرايط مطلوب مورد نظر دما، رطوبت و گردش هواي محيط، با ارسال فرامين مناسب به تجهيزات مربوطه، شرايط آسايش و رفاه ساكنين را بصورت هوشمند فراهم مي‌كند.
در واقع سيستم مديريت ساختمان پيوسته تغييرات محيط را ارزيابي نموده و نسبت به خواسته‌هاي از پيش تعريف شده تغييرات لازم را به سيستم اعمال مي‌نمايد. اين رويه ضمن بهبود عملكرد تجهيزات نصب شده در فضاهاي مختلف ساختمان، به بهره‌برداران و كاربران اين مكان را مي‌دهد تا درصورت لزوم شرايط خواسته شده ساكنين را براي سيستم تعريف نمايند.


همچنين با تعريف زمان‌هاي بهره بردار مناسب، سطوح دسترسي و يكپارچگي زير سيستم‌هاي مختلف شرايط امنيتي ساختمان بهبهود يافته و ضريب ايمني آن افزايش مي‌يابد. در صورت اتصال سيستم‌هاي ايمني و امنيتي نظير سيستم‌هاي اعلام حريق و نظارت تصويري و مديريت مركزي آنها از يك سامانه مشترك نيز امكان بهبود هرچه بيشتر شرايط ايمني ساختمان مهيا مي‌گردد.
همانطور كه پيش‌تر عنوان شد، يكي از الزامات اصلي پيادهسازي سيستم‌هاي مديريت هوشمند ساختمان، مديريت بر مصرف انرژي تجهيزات و زير سيستم‌هاي مختلف در ساختمان مي‌باشد. در ساختمان‌ها مي توان 3 فرآيند توليد، توزيع و مصرف انرژي را در نظر گرفت. عموماً فرآيند توليد انرژي جهت استفاده در سيستم‌هاي سرمايش و گرمايش در موتورخانه مركزي انجام مي‌شود. تجهيزاتي از قبيل چيلر، بويلر، برج‌هاي خنك كن، منابع مختلف و ... اين وظيف را در موتورخانه عهده‌دار هستند. پمپ‌هاي چرخش سيال اعم از زميني، خطي و بوستر پمپ‌ها وظيفه فرآيند توزيع انرژي در ساختمان را عهده‌دار بوده و نهايتاً تجهيزاتي از قبيل هواسازها، فن كويل‌ها، اسپيلت‌ها و ... نيز از مصرف كنندگان اصلي انرژي به شمار مي‌روند.


با كنترل يكپارچه بر روي اين فرآيندها و تنظيم ميزان توليد انرژي براساس نياز واقعي مصرف كننده‌هاي انرژي متناسب با شرايط با شرايط محيطي داخلي و همچنين شرايط آب و هوايي، نه تنها مي توان مديريت كاملي بر آفريندهاي ذكر شده داشت بلكه براساس آمارهاي رسمي ارائه شده از مراكز معتبر همانند انجمن مهندسين آمريكا قريب به 30 % كاهش مصرف انرژي در ساختمان را انتظار داشت.
شايان ذكر است با توجه به محاسبات پله‌اي در تعرفه حامل‌هاي انرژي در كشور، در صورت كاهش 30% ميزان مصرف انرژي، مي‌توان ميزان بيشتري در كاهش هزينه‌هاي مرتبط را متصور شد.
از ديگر مزاياي ايجاد سيستم‌هاي مديريت ساختمان BMS ،مي‌توان به پايش و مانيتورينگ كليه تجهيزات موجود در ساختمان به صورت دائمي اشاره نمود. اين امر باعث كاهش استهلاك كاركرد تجهيزات و بالطبع آن افزايش طول عمر آنها مي‌گردد، ايجاد برنامه زمان‌بندي جهت عملكرد بهينه تجهيزات نيز از قابليت‌هاي BMS مي‌باشد.
بديهي است بواسطه كنترل و مديريت مركزي بر تجهيزات و امكان مانيتور كردن وضعيت كاركردي اعلام خطاهاي آنها توسط سيستم مركزي، نياز به نيروي انساني متخصص جهت بازديدهاي روزانه و دوره‌اي جهت اطمينان از عملكرد حيح دستگاه‌ها به كاهش مي‌يابد.بنابراين پياده‌سازي سيستم BMS در ساختمان علاوه بر كاهش هزينه هاي ناشي از افزايش طول عمر دستگاه‌ها منجر به كاهش هزينه‌هاي راهبري و نگهداري ساختمان نيز مي‌گردد.
امروزه يكي از دغدغه‌هاي اصلي فعالان محيط زيست، كاهش گازهاي آلاينده ناشي از احتراق سوخت‌هاي فسيلي مي‌باشد، كاهش مصرف انرژي در ساختمان‌ها به عنوان يكي از بزرگترين مصرف كننده انرژي در كشورها، علاوه بر تاثيرات مستقيم در توليد گازهاي آلاينده، مي‌تواند باعث كاهش كاركرد نيروگاه‌هاي توليد برق و پالايشگاه‌هاي سوخت‌هاي فسيلي شود كه نهايتاً منجر به تاثيرات مثبت زيت محيطي مي‌گردد.

 

استانداردهاي موجود در سيستم‌هاي مديريت هوشمند ساختمان :
به طور كلي اتوماسيون ساختماني براساس نوع كاربري مورد استفاده از ساختمان ( اختصاصي يا عمومي ) به دو بخش خانه هوشمند (Smart Home ) و سيستم مديريت ساختمان (BMS ) دسته بندي مي‌شوند. در همين راستا موسسات و شركت‌هاي مختلفي اقدام به تاليف و تدوين استانداردهاي مرتبط جهت يكسان‌سازي و افزايش بهره‌وري علمي در اين حوزه‌ها نموده‌اند.
معروف‌ترين و رايج‌ترين استاندارد مورد استفاده در زمينه خانه‌هاي هوشمند، پروتكل KNX و در زمينه سيستم مديريت ساختمان BMS، پروتكل BACNET مي‌باشد.
امروزه اكثر توليدكنندگان تجهيزات كنترلي ساختماني، محصولات خود را منطبق بر استانداردهاي مذكور توليد و روانه بازار مي‌كنند.
از مزاياي استفاده از استاندارد در اين حوزه مي‌توان به امكان گسترش سيستم در آينده به نحو دلخواه و عدم محدوديت به يك توليد كننده خاص نام برد.


مؤلفه‌هاي اصلي سيستم مديريت ساختمان BMS :
همانطور كه ذكر شد BMS يك سامانه مبتني بررايانه است كه با استفاده از سخت افزارهاي كنترلي متناسب شرايط محيط را پايش نموده و با استفاده از تعارف از پيش تعيين شده نرم افزاري نسبت به تحليل اطلاعات اقدام نموده و فرامين لازم را به تجهيزات مربوطه ارسال مي‌نمايد.
بنابراين اجزاء اصلي يك سيستم BMS به شرح زير مي‌باشد:
     1-شبكه كنترلي
     2-سخت افزار
     3-نرم افزار

شبكه كنترلي شامل يك زير ساخت ارتباطي جهت برقراري اتصال بين كنترلرهاي سيستم با يكديگر و با نرم افزار مديريت مركزي خواهد بود كه براساس استاندارد BACNET پياده سازي مي‌شود.
سخت افزارها شامل دستگاه كنترل مركزي و كنترلرهاي زير مجموعه و همچنين سنسورها، تجهيزات، اندازه‌گيري، عملگرها و تجهيزات فيلد FILD خواهد بود.
نرم افزار مركزي نيز وظيفه مهندسي و راهبري سيستم را بر عهده داشته و كليه تنظيمات اوليه و همچنين دسترسي‌هاي راهبري سيستم از طريق اينترنت، گوشي‌هاي هوشند و ساير و ساير تجهيزات ارتباطي نوين توسط نرم افزار مركزي انجام خواهد شد.

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار آفریقای شمالی- خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک 3 - طبقه همکف

تلفن: 04 79 79 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 50 42 78 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1968656811

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار آفریقای شمالی- خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک 3 - طبقه همکف

تلفن: 04 79 79 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 50 42 78 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1968656811